Hei, timebestillingen gjelder alltid ved levering av kornlass.

PROSJEKT - OPPGRADERING MOTTAK

Vi har kommet godt i gang med prosjektet - oppgradering mottak. Mye av utstyret er ankommet og demontering av utstyr er i full gang.

Det vil bli stopp i kornmottaket, f.o.m. 15.10. i uke 41 og 2-3 uker fremover pga. byggearbeid. For å ha en god fremdrift i arbeidet, må vi fremskynde stoppen i mottaket fra den opprinnelige planen, som var i november. Hvis du har korn som du ønsker å levere i oktober, må du levere senest torsdag 14.10.

Vi vil holde dere orientert om lengden på stoppen underveis, men vi er optimistisk på at vi igjen skal være operative i løpet av uke 44. Ta kontakt hvis dere har spørsmål. Med vennlig hilsen Odd Garberg (41461260).