Laster...

SÅKORNRENSING

Spireprøve

Tenker du å bruke eget såkorn, kan du levere kornprøve til oss. Det kan være god lønnsomhet i å bruke såkorn av egen avling når kornet er egnet til det.

  • du leverer inn en prøve pr. kornsort, minst 150 gram korn
  • vi betaler analysekostnaden for spireevne og sykdom/beisebehov (uten sot), hvis du leverer prøven før 1. november, og at kornpartiet blir renset hos oss. Andre analyser betales av produsenten.
  • for at prøven skal representere partiet må den være tatt ut flere steder i kornbingen
  • hvis kornpartiet ikke renses hos oss, blir du fakturert for analysekostnaden ved sesongslutt ca. 1. mai

Har du flere kornbinger og mistenker kvalitetsforskjeller, kan det være hensiktsmessig å levere inn flere prøver, men Steinkjer Kornsilo betaler kun for en prøve pr. parti som blir renset. En prøve pr. parti er inkludert i partiavgiften.

Kornprøven blir sendt til KIMEN SÅVARELABORATORIET AS for spire- og sykdomsanalyse. Analyseresultatet sendes produsenten når resultatet foreligger, og vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for rensing og evt. beising.

Priser for sesong 2021/22

partiavgift kr. 1.705,- pr. parti
storsekk kr.     85,- pr. stk.
spireprøve kr.   704,- pr. stk.    
rensing kr.       0,75 pr. kg
beising med Diffend eller tilv. beisemiddel   kr.       0,62 pr. kg

 

 

 

 

Kornet som havner i avrensbeholderen under rensingen, blir kjørt gjennom den ordinære løypa for mottak av korn til salg. Du får dermed vanlig oppgjør for dette kornet.

Du får beskjed når partiet er ferdig renset. Såkornet kan stå hos oss i 3 dager etter at vi har sendt bekreftelse pr. sms. Deretter påløper lagerleie med 8,0 øre pr. kg pr. dag.

Har du behov for transport, kan du ta kontakt med oss, så koordinerer vi dette med transportør.

Renseanleggets hovedbestanddeler er sjakt, for/sold/luft-rens, triører, avrensbeholder, beisemaskin, tappestasjon, transportutstyr.

12.08.22 LK