Laster...

Matkorn 2023-24

I kornsesongen 2023/24 tar Steinkjer kornsilo imot matkorn kl. 4 på anlegget vårt.

Før levering av matkorn skal det tas forhåndsprøve som kan leveres på Steinkjer kornsilo eller direkte på Verdal kornsilo. Analysen utføres på Verdal kornsilo, og analysesvar mottas dagen etter at analysen er levert.

Produsentene på Østlandet har så langt hatt en svært utfordrende kornsesong, derfor kan det blir mangel på mathvete denne sesongen. 

Vi vil derfor oppfordre dere som har hvete om å levere en forhåndsprøve som gir dere tilbakemelding om din hvete er av mat- eller fôrhvete. Analysekostnadene av forhåndsprøvene dekkes av Felleskjøpet Agri.

Første produsent som leverte mathvete hos oss ble Storbjørka nedre gård, Even Thunsør fra Storbjørka Nedre gård.

08.09.23 LK