Laster...

Selskapets formål er å være et godt verktøy for de ca. 500 kornprodusenter som er eiere og brukere av bedriften.

Vi skal ta imot korn til tørking, lagring, behandling og omsetning, samt drive virksomhet som har forbindelse med dette.

Selskapet tar inn nye medlemmer.