Laster...
MEDLEM, TØRKETREKK OG BONUS 2023-24
Når du blir medlem, blir du også deleier i en solid samvirkebedrift som har som hovedoppgave å betjene bøndene i sitt distrikt ved å:
 -ta hånd om kornet som blir dyrket
 - rense såkorn
 - ta seg av eventuelle andre oppgaver som vil tjene medlemmene interesser
En andel koster kr. 250,- og er en engangsinnbetaling, som blir tilbakeført ved opphør av medlemskapet.
Fordelene du har av å være medlem hos oss pr. i dag er:
- vi betaler ut bonus pr. tonn korn som leveres hit. Bonusen er stigende med stigende vanninnhold og fungerer dermed som rabatt på korntørking. For sesongen 2023-24 utgjør bonusen 5 % rabatt på tørking og gjelder fra 01.07.2023.
- innkalling til årsmøte og tilgang til årsmelding
- invitasjon til medlemsmøter og fagkvelder i vår regi

TØRKETABELL JANUAR 2024

Vanninnhold Tørketrekk Vår tørkepris Bonus 5 %
% kr. pr. tonn kr. pr. tonn kr. pr. tonn
16 129,00 122,55 6,45
17 169,00 152,10 16,90
18 215,00 193,50 21,50
20 316,00 284,4 31,60
22 422,00 379,80 42,2
24 534,00 480,60 53,40
26 651,00 585,90 65,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.09.23 LK