Laster...

Fagforum korn – https://kornforum.nlr.no/

Leveringsseddel – pdf her

VIPS Beregningsmodellen Havre – https://www.vips-landbruk.no/fusarium/

KSL – Kvalitetssystem i landbruket – https://ksl.matmerk.no/no

Landbruksdirektoratet – https://www.landbruksdirektoratet.no/nb

Avlingsskade forskrift – https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/erstatning-ved-avlingssvikt

 

Lokale kornpriser i FKA uke 13 2023, endringer fra forrige uke for fôrhvete, bygg og havre pdf her

Tørketabell 01.03. - 31.03.2023, ingen endringer fra forrige måned pdf her

Felleskjøpet Agri SA –  https://www.fk.no/

Felleskjøpet Min gård – https://www.felleskjopet.no/om-felleskjopet/min-gard/

Felleskjøpet Kornhandel –  https://www.felleskjopet.no/planteproduksjon/korn/

FK Samhandlingsavtale, link til innlogging på "Min gård" - her

Felleskjøpet Kornguiden 2022/23 - pdf her