Laster...

Mottak, tørkepris og bonus sesongen 2022 - 2023.

Bestille time for levering av korn
Timebestilling:  https://minesider.steinkjerkornsilo.no/timebest/time.asp

Sugebil: Nytt fra høsten 2021 er at sugebil-bestilling kan gjøres på vår nettside:  https://minesider.steinkjerkornsilo.no/timebest/time.asp eller ring 74 12 65 60

Pålogging timebestilling:
Brukernavn: produsentnummer (skrives inn slik: 0000.0000/00)
Passord: ditt kundenr. hos Steinkjer kornsilo 

Veiledning for å bestille time
Når du er innlogget, ser du ledige timer som blå felt med ulike tidspunkt. De kan du bestille umiddelbart ved å klikke på tidspunktet. De timene som eventuelt frigjøres neste gang klokka blir 10.00 eller 22.00, kan du legge inn ønsker for i feltene med tidsintervall på 3 timer. På linje for "Ditt ønske" kan du hake av for om du ønsker å være med i timefordeling i tidsintervallet. Når «V» vises i ruten, er ønsket ditt registrert.
Nettsiden lukkes i 10 minutter fra kl. 10:00 og kl. 22.00. Etter 10 minutter kan du logge deg inn og se hvilke timer du fikk tildelt under «Mine timebestillinger». Får du tildelt flere timer enn du har behov for etter en slik trekning, kan du avbestille disse gebyrfritt innen kl. 11.00 og 23.00, like etter tildelingen, på den datoen trekningen ble gjennomført. 

Du kan flytte en bestilt time
Er det mindre enn 10 timer fram til din tipptime, kan du flytte den til et ledig tidspunkt nærmere i tid. Er det mer enn 10 timer til din tipptime, så kan du flytte til et ledig tidspunkt nærmere i tid eller fram i tid. Flytting av time forutsetter selvfølgelig at det finnes ledige tidspunkt å flytte den til. Ordningen kommer nok mest til nytte når det blir ledige timer på kveld og du f.eks. har en tipptime midt på svarte natta som du da kan flytte til et behageligere tidspunkt.

Gebyr for avbestilling og ubrukt tidspunkt etter nedenstående satser:
165 kr for avbestilling mer enn 10 timer før tidspunktet
275 kr for avbestilling mindre enn 10 timer før tidspunktet
385 kr ved for sent frammøte eller ikke benyttet leveringstidspunkt

Utlegg av tidspunkt på timelister
Nye datoer blir lagt ut kl. 10.00 hver dag. Supplering i timelisten skjer hver dag kl. 10.00 og eventuelt kl. 22.00, med hovedfokus på de neste 24 timer.

Ved bestilling gjelder et kornlass for hvert tidspunkt, og vi i definerer et kornlass som åpning av en baklem. Skal du tippe flere lass samtidig, maks. 3 lass, må du bestille flere tidspunkt innenfor en tidsramme på 3 klokketimer. Da må alle lassene leveres på det første tidspunktet.
Du har ansvar for at det kommer et kornlass hit på det bestilte tidspunkt, men kornet må ikke nødvendigvis komme fra deg.

Aktører som tar på seg korntransport i skuronna
For kornlevering i konteiner har kornsiloen avtale med Andreassen Transport, Arve Holmstad og Holan Transport. Kornfrakt utført av disse tre aktørene belastes med trekk på kornoppgjøret.

Kontainer:

Andreassen Transport v/ Kai Arild        46 44 33 70 Inderøy og Sparbu
Andreassen Transport v/ Martin 98 69 16 07 Beitstad, Stod og Snåsa
Arve Holmstad 90 68 19 32 Beitstad, Kvam, Stod og Ogndal
Holan Transport v/Leidulv 90 63 84 40 Sparbu, Henning og Ogndal

 

Priser på transport med konteiner og sugebil

Minstekvantum for fraktberegning er 9 tonn.

Prisene nedenfor er for sesongen 2022 – 2023.

     Postnr.   

   Konteiner   

       Sug       

-

kr. pr. tonn

kr. pr. tonn

7670

190,-

219,-

7710

190,-

219,-

7711

190,-

219,-

7712

187,-

215,-

7713

187,-

215,-

7715

187,-

215,-

7716

187,-

215-

7717

190,-

219,-

7718

190,-

219,-

7724

190,-

219,-

7730

190,-

219,-

7732

190,-

219,-

7750

199,-

229,-

7760

218,-

251,-

7790

199,-

229,-


Felleskjøpet Agri er kornkjøper for korn som leveres til oss.
For kornpriser, se på FKA sin hjemmeside https://www.felleskjopet.no/korn/lokale-kornpriser/.

 

Tørketrekk og bonus

NB! Vi gjør oppmerksom på at det i år er tørkebonusen 0%, og gjelder f.o.m. 01.07.22.

 

Informasjon om Felleskjøpets samhandlingsavtale, lagerkornavtale, leielagringsavtale finner du på side 3 i Kornguiden og under fanen vår "Linker".

Du kan også registrere Felleskjøpets avtaler elektronisk, og link til innlogging til "Min gård" finner du også under fanen vår "Linker".

 

16.08.22 LK